top of page
3. GÜN - 6 Kasım 2022 Pazar

10:30 - 11:10
YEREL AKTİVİZM AJANDASI. YEREL ÖRGÜTLENMELERİN GÜNDEMLERİ,
ÇALIŞMALARI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Önder Bora (Moderatör)
Aktivist, Pozitif-İz Derneği YK Başkanı


Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı


Envision Diversity, KKTC


CİSÜ Platformu


Pozitif Dayanışma, Ankara


 

11:20 - 12:00
BÖLGESEL AKTİVİZM AJANDASI: İLACA ERŞİMDE BARİYERLER VE KOMÜNİTE MERKEZLİ
İZLEME ÇALIŞMALARINDAN ÖĞRENİLENLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- INTERNATIONAL TREATMENT PREPAEDNESS COALITION (ITPC) İŞ BİRLİĞİYLE

Alia Amimi (Moderatör)
Aktivist,
ITPC - MENA


Zakaria Bahtout
Aktivist,
ITPC - MENA


Sergey Golovin
Aktivist,
ITPC - EECA

12:20 - 13:00
BİR TÜRKİYE DİLEMMASI OLARAK TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİ (PrEP)

Doç. Dr. Asuman Şengöz İnan 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Greg Owen
PrEP Erişim Aktivisti
I Want PrEP Now


Prof. Dr. Deniz Gökengin
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, EGEHAUM

13:00 - 13:40
#HIV2022ISTANBUL MİKRO ARAŞTIRMA FONU ARAŞTIRMA SONUÇLARI DEĞERLENDİRME
360° HIV TARTIŞMALARI - 3.BÖLÜM

Dr. Av. Cihan ALP (Moderatör)

Sağlık Hukuku Uzmanı

Sağlık Hakkı Derneği YK Üyesi

Çiğdem Şimşek
Pozitif-iz Derneği

 

Psk. Ece Parlak

SBÜ Hamidiye SBF Psikoloji ABD

Öğr. Gör. Kln. Psk. Eda Yardımcı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji ABD

Dr. Çağlar Şimşek

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Hakları Birimi

13:40 - 14:00 KAHVE MOLASI

14:00 - 14:45
HIV2022iSTANBUL #HIVFORUMU, KAPANIŞ TARTIŞMASI

Kağan Çavuşoğlu (Moderatör)
Org. Psk. PhD.C.,
Tedaviye Erişim Aktivisti,
Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü

Arda Karapınar (Moderatör)
Tedavi Aktivisti, Topluluk Yazarı
U=U Global Community Board Üyesi,
Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü

Sivil Toplum HIV Konferansı ile gelenekselleşmesini ve markalaşmasını umduğumuz #HIVforumu ile kamera sahneden seyirci sıralarına dönecek, aktivistler, delegeler, STK temsilcileri yani tüm katılımcılar ve konuşmak isteyen herkes konuşacak.  

Türkiye HIV sivil toplumunun bir araya geldiği en geniş katılımlı etkinlik olan Sivil Toplum HIV Konferansı ile gelenekselleşmesini umduğumuz #HIV2022İstanbul #HIVforumu'nda konferansı değerlendireceğiz, #HIV2023İstanbul'dan beklentileri ve hayallerimizi konuşacağız ve sözü olan herkes hem tespit ettiği sorunları aktaracak, hem de bu sorunlar için çözüm önererek, çözüm için kendisinin neler yapabileceği, neler yapmak istediğini paylaşacak ve #HIV2022İstanbul'u hep beraber kapatacağız.

İlk kez #HIV2022İstanbul kapsamında gerçekleşecek olan #HIVforumu konferans alanında bulunan tüm katılımcılara, üç gün boyunca konuşmacı ve moderatör olarak katkıda bulunanlara ve tüm dijital katılımcılara açık olacak.

bottom of page