top of page

PANELİSTLER HAKKINDA

Prof. Dr. Pietro Vernezza

Pietro Vernezza. İsviçreli enfeksiyon hastalıkları uzmanı. HIV tarihinin en önemli bildirilerinden biri olan Swiss Statement’ın- İsviçre Bildirisi'nin yazarı.
Sadece bilimsel çalışmalarıyla değil, aktivist tutumuyla da HIV pozitifler için bir kahraman. Vernazza bulunduğu bölgenin ilk AIDS kliniğinin kurucusu olan Vernezza, HIV spesifik çalışmaları ile HIV bilimine büyük katkılar sunmuş ve tarihe geçmiştir. HIV tedavisi ilaçlarının düzenli kullanımı ile HIV ile yaşayan kişilerin enfeksiyonu başkalarına bulaştırmadıklarına dair öngörü ile yola çıkarak, HIV bilimi tarihinin ilk ve en önemli tedavi başarısı gözlem çalışmasının yöneticiliğini ve bu çalışmanın raporu olan İsviçre Bildirisi'nin baş editörlüğünü yapmıştır. Swiss Statement olmasaydı ne TasP (Korunma Amaçlı HIV Tedavisi - Treatment as Prevention) konsepti ne de Belirlenemeyen = Bulaştırmayana kampanyası olmazdı dersek abartmış olmayız. 15 yıl süresince İsviçre Federal Cinsel Sağlık Komisyonu üyesi olarak görev yapan Pietro Vernezza, COVID-19 pandemisi nedeniyle okulların kapatılmasına karşı çıkılan Büyük Barrington Bildirisi'nin de ilk imzacılarındandır.

Prof. Dr. Alison Rodger

Alison Rodger, University College London'da Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü ve Londra'daki Royal Free Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar ve HIV konusunda danışmandır. Araştırma ilgi alanları arasında yeni HIV enfeksiyonlarının oranlarını azaltmak, HIV self-test, HIV'den korunmanın maliyet etkinliğini değerlendirmek ve HIV ile yaşayan kişilerin sağlığını uzun vadeli iyileştirmek yer almaktadır. Belirlenemeyen = Bulaştırmayan Kampanyasının en güçlü bilimsel kanıtları olan PARTNER-1 ve PARTNER-2 çalışmalarının vev PANTHEON-1 araştırmasının baş araştırmacılığını yapmıştır. Şu anda HIV self-testin yaygınlaştırılması ve sonrasında sürdürülebilir kullanım alanı oluşturulması yönelik yöntem ve süreç tasarımı çalışması PANTHEON-2 araştırma programını yönetiyor. Alison Rodger ayrıca BHIVA HAZIRLIK yönergelerine (2018) eş başkanlık etmiş ve bir dizi başka yönerge grubunda yer almıştır.

Prof. Dr. Fehmi Tabak

Fehmi Tabak, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıdır. ABD New Orleans, Tulane Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde “Viral hücre kültür teknikleri, HIV-HTLV izolasyonu ve kültürleri, immunosupresif hastalardaki enfeksiyonlar, Nozokomiyal enfeksiyonlar” konularında “Research Fellow” olarak görev almasıyla HIV alanındaki spesifik çalışmalarına başlayan Tabak, meslek yaşamı süresince birçok araştırma ve bilimsel çalışmaya öncülük etti. 2013 tarihinde kurulan “HIV Enfeksiyonu Derneği”nin kurucu başkanı ve hali hazırda başkanlığını yürüten Fehmi Tabak'ın, ulusal dergilerde yayınlanmış 100’e yakın, uluslararası dergilerde yayınlanmış 150’ın üzerinde makalesi, “Enfeksiyon Hastalıklar” isminde ilk baskısı 1999 yılında, ikinci baskısı 2003 yılında ve  üçüncü baskısı 2009 yılında yapılan bir kitabı bulunmaktadır. Halen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Deniz Gökengin

Deniz Gökengin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. 2009 yılından bu yana Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Akademik kariyerine Chlamydia trachomatis ve ilişkili enfeksiyonlar üzerine araştırmalar yaparak başlayan ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla devam eden Gökengin, 1996'dan beri HIV ile yaşayan hasta takibi yapmaktadır ve HIV/AIDS yönetimi konusunda Türkiye'nin önde gelen klinisyenlerinden biridir. AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Derneği'nin yönetici üyesidir. Aynı zamanda Türkiye'yi temsil eden Uluslararası Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Birliği (IUSTI) Avrupa'nın yönetim kurulu üyesi olan Deniz Gökengin'in başlıca ilgi alanları cinsel davranış, HIV/AIDS'in sosyal yönleri ve HIV/AIDS'in tıbbi yönetimidir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS konusunda çok sayıda toplantı ve eğitim programı yürütmüş ve katılmıştır.

Av. Nazlı Ceren Şendoğan 

Nazlı Ceren Şendoğan, avukat ve kadın hakları savunucusudur. Öğrenim hayatını farklı şehirlerde sürdürdükten sonra hukuk eğitimini Maltepe Üniverstesi’nde tamamlamıştır. Hukuk eğitimi sırasında birden fazla sertifika programı tamamlamış, avukatlık stajını ise Bursa’nın önde gelen hukuk bürolarından birinde devam ettirmiştir. 2014 yılından beri serbest avukatlık yapan Nazlı Ceren Şendoğan’ın çalışma alanını ağırlıklı olarak Aile Hukuku ve Ceza Hukuku  oluşturmaktadır. Şendoğan aynı zamanda Bursa Barosu Yönetim Kurulu üyesidir.

Simon Collins

Simon Collins, Nisan 2000'de yayına giren i-Base.info'nun kurucu ortağı ve tedaviye erişim aktivistidir. Uzun yıllar boyunca bir dizi teknik olmayan tedavi kılavuzu hazırlamış, güncellemiştir ve HIV Tedavi Bülteni (HTB) adlı aylık teknik inceleme yayınını düzenlemektedir. Başta Topluluk Danışma Kurulları (CAB) olmak üzere çok sayıda araştırma grubuyla çalışan Collins, PARTNER, START, INSIGHT, RIO ve EHVA çalışmalarında topluluk temsilcisi olarak yer almıştır. i-Base yayınlarına ek olarak, birçok yayınlanmış makale, kılavuz ve konferans sunumuna katkıda bulunan bir yazar ve Dünya HIV Topluluğu tarafıdan iyi tanınan bir aktivistir.

Greg Owen

Greg Owen, İngiltereli PrEP aktivisti ve "İngiltere'nin PrEP reklamı" yüzüdür. "I WANT PrEPARED NOW" (Şimdi Hazırlık / PrEP'e Hazırlık İstiyorum) adlı kampanyanın ve websitesinin kurucusudur. İngiltere'de PrEP erişimi konusunda yaşanan engeller sebebiyle her yıl HIV ile enfekte olan binlerce bireyden biri olması sonrasında 2015 yılında PrEP'e erişime yönelik eylemlerde ve aktivizm çalışmalarında öncü rol üstlendi. Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) PrEP'i finanse etmeme kararı sonrası gelişen olaylar ile birlikte büyüyen "Şimdi Hazırlık İstiyorum" kampanyası, tüm dünyada PrEP erişimine yönelik yapılmış en etkili kampanya oldu.

Doç. Dr. Figen Yıldırım

Figen Yıldırım, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıdır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım, 1997 yılında aynı kurumda enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında sırasıyla Antalya Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmıştır. 2021 yılında doçentlik ünvanı alan Yıldırım, Ekim 2021'de kamudan emekli olarak özel sektörde çalışmalarına devam etmiştir. İlgi alanları arasında özel olarak HIV/AIDS ve hepatitin bulunduğu Yıldırımın bu konu başlıklarında birçok yayını bulunmaktadır. Figen Yıldırım şu anda Antalya Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi'nde görev yapmaktadır.

Dr. Aygen Tümer

Tıp doktoru öğretim görevlisidir. 1963 yılı Ankara doğumlu olan Tümer, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas'ta iki yıl mecburi hizmetini yaptıktan sonra, sırası ile Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servis, Ankara Dışkapı Sağlık Merkezi ve Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri'nde görev yaptı. 1997 yılından beri Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde Koordinatör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Aygen Tümer'in yurt içi ve yurt dışı yayınlanmış pekçok dergi ve kitapta yayınları bulunmaktadır. tTürkiye Aile Planlaması Derneği yönetim kurulu üyeliği, HATAM Geliştirme Derneği başkan yardımcılığı ve Ankara AIDS Savaşım Derneği üyeliği bulunmaktadır.

Doç.Dr. Asuman Şengöz İnan

Doç. Dr. Asuman İnan, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı öğretim üyesidir. HIV spesifik hasta takibi konusunda tanınan bir uzman olan İnan, KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri olarak görevine devam etmektedir.  Halen İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görevini sürdüren İnan'ın ulusal ve uluslararası birçok yayını vardır.

Inad Quinones Rendon

Endonezyalı aktivist ve U=U Global Board üyesidir. Asya-Pasifik bölgesinde savunuculuk, kapasite gelişimi ve HIV'e odaklanarak APCOM'da çalıştı.Görevleri arasında yasal ortamlar oluşturma, önemli nüfus ağlarına teknik yardım, örgütsel kapasite güçlendirme, topluluk izleme ve ülke HIV programı incelemesi yer alan Inad, fon süreçleriyle ilgili olarak Global Fund ve PEPFAR ile topluluk etkileşimlerine öncülük etti. Hali hazırda Belirlenemeyen = Bulaştırmayan mesajının yayılmasına ve ayrımcılığın azalmasına yönelik aktivizm çalışmalarını sürdürmektedir.

Christian Hui

Kanadalı aktivist ve hak savucusudur. Prevention Access Campaign'de Kıdemli Global Danışman olarak görev alan Hui, aynı zamanda UNAIDS Program Koordinasyon Kurulu STK Delegasyonundaki iki Kuzey Amerika Delegesinden biridir. Ontario Positive Asians (OPA+) ve Canadian Positive People Network'ün kurucu ortağı olan Christian, GNP+ Kuzey Amerika ve GNP+'nın yönetim kurullarında görev yaptı. Etnokültürel ve göçmen topluluklar, 2SLGBTIQ+ kişiler, uyuşturucu kullanan/enjekte eden kişiler, hapsedilme deneyimi yaşayan kişiler ve HIV/HCV koenfeksiyonuyla yaşayan kişiler dahil olmak üzere HIV/AIDS ile yaşayan çeşitli insan topluluklarının destek mekanizlarına erişimi konusunda çalışmalarda yer aldı. "Stop AIDS" konulu 2016 BM Üst Düzey Toplantısı'nda Kanada Delegasyonunda sivil toplum temsilcisi olarak görev yapmak üzere seçilen Christian, şu anda Ryerson Üniversitesi'nde Politika Çalışmaları alanında bir araştırma ile doktora programını tamamlamaktadır.

Brent Allen

Brent, çeşitli küresel ve yerel ajanslar ve endüstri ortakları için programlara ve politikalara odaklı faaliyetler sürdüren bir kıdemli danışman ve aktivisttir. bulunuyorlar. Çeşitli ülkelerde 30 yılı aşkın bir süredir HIV/AIDS'e karşı çalışmalar sürdürmüştür. HIV damgası ve ayrımcılığa karşı, HIV ile yaşayan kişilerin liderlik gelişimine odaklanan, Kanada ve Avustralya arasında uluslararası bir işbirliği olan Avustralya/Yeni Zelanda Pozitif Liderlik Geliştirme Enstitüsü'nün kurucularından biridir. Aynı zamanda Uluslararası AIDS Derneği'nin Sektör İrtibat Forumu'nun küresel bir sivil toplum temsilcisidir. 25 yılı aşkın bir süredir HIV ile yaşayan Brent Allen, U=U Global Board Üyesidir ve Avustralya U=U çalışmalarına öncülük etmektedir.

Doç. Dr. Ahmet Çağkan İnkaya

Konya Meram Anadolu Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.  Selçuk  Üniversitesi  Meram  Tıp  Fakültesinde  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını tamamladı. Adana Devlet Hastanesinde  mecburi  hizmet  yaptı.  Çukurova  Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Ünitesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Utrecht Üniversitesi Tıp Merkezi’nde HIV alanında observer olarak çalıştı. European Society for Translational Antiviral  Research  ve  European  Society  of  Clinical  Microbiology  and Infectious Diseases Derneklerinin üyesidir. SCI tarafından indekslenen dergilerde yayımlanmış 10’dan fazla araştırma makalesi, uluslararası kongrelerde sözlü veya poster olarak sunulmuş 20’den fazla çalışması mevcuttur. İlgi alanları viral enfeksiyonlar (HIV/HBV/CMV/BKV/JCV) ve seyahatle ilişkili enfeksiyonlardır.

Öğr. Gör. Uzm. Hem. Özlem Çiftçi

Özlem ALTINTAŞ, 2002 Yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu.2007 yılında Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Ardından Mersin Üniversitesi Kadın Araştırmaları Programı’nda Yüksek Lisans yaptı. 2002-2005 yılları arasında Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde servis hemşiresi olarak çalıştı. 2005-2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Yönetici hemşire, Eğitim koordinatörü, Hemşirelik hizmetleri direktör yardımcısı ve ardından JCI Akreditasyon Sorumlusu ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü olarak görev aldı. 2015 yılından bu yana İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Özlem Altıntaş, aynı zamanda Türk Aile Planlaması Vakfı Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Platformu’nda görev almaktadır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı’nda tezini yazmakta olan Altıntaş, doktora tezi kapsamında HIV ile yaşayan kadınlarla çalışmaktadır.

William Matowu

William Matovu HIV ile yaşayan Ugandalı bir aktivisttir. HIV ile yaşayan ve virüsten etkilenen insanlar için umut yaratmayı amaçlayan Love-To-Love Organizasyonu'nun kurucu üyesidir. Ayrıca, Kawempe evde bakımda müşteri temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesi ve HIV ile doğan kişilere sağlık durumları ile barışık yaşamalarını teşvik etmek için destek sağlayan HEADS-UP projesi kapsamında Ortak Klinik Araştırma Merkezi'nde akran çalışanı olarak hizmet vermektedir. Ek olarak, William, Uganda Hukuk Etiği ve HIV Ağı (UGANET) adına sosyal influencer ve Belirlenemeyen = Bulaştırmayan kampanyasının Afrika'da yayılmasını sağlayan B=B Afrika Forumu'nun kurucu üyesidir. B=B mesajının öncü sözcülerinden biri olarak 2018'de Hollanda'da düzenlenen AIDS Konferansı Ön Konferası'nda sunum yapmış ve 2019 yılında Afrika'daki ilk B=B konferansını düzenlemiştir.

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı.

.

.

.

.

.

Av. Fırat Can Güngör

Avukat ve aktivist Fırat Can Güngör, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2010 senesinde bitirdi. Avukatlık stajını İstanbul’da tamamladıktan ve 2 yıl serbest avukatlık yaptı ve ilk, orta ve lise öğrenimini gördüğü Bursa’ya dönüş yaparak mesleğinin icrasına burada devam etmeye başladı. Özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler ve Şirketler Hukuk alanlarında müvekkillerine danışmanlık vermektedir. Kırmızı Kurdele İstanbul gönüllüsü olan Güngör, tedaviye erişim hakkı konusunda kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedir.

Kağan Çavuşoğlu, PhD.C.

Kağan Çavuşoğlu, organizasyonel psikoloji uzmanı ve tedaviye erişim aktivistidir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra sağlık sektöründe hizmet sunum süreç tasarımı ve süreç performansı yönetimi konu başlıklarında insan kaynağı verimliliği üzerine çalışmalar yaptı. İngiltere’nin halk sağlığı konusunda öncü ve köklü bir kuruluş olan Royal Society for Public Health'de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik özel gelişim modeli tasarlama konusunda eğitim aldı. Florida Organizasyonel Gelişim Enstitüsü ile ortak yürüttüğü tez çalışması ile Beykent Üniversitesi'nde "dijital dönüşüm travması" üzerine Değişim Yönetimi alanında yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı. Aynı zamanda oluşturduğu kurumsal değişim ve dönüşüm atölyesi tasarımı ile Organization Development Certified Professional unvanını almaya hak kazındı. 2011 yılından bu yana sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak kapasite geliştirme, kurumsal strateji ve proje yönetimi başlıklarında destekler sunan Çavuşoğlu, tedaviye erişim aktivizmini profesyonel seviyeye taşıyarak, 2016 yılında organizasyonun yapılanması ve smart stratejilerin oluşturulmasında rol üstlenerek “Türkiye'nin dijital STK'sı” Kırmızı Kurdele İstanbul’un kurucu Genel Sekreteri olarak görev aldı. Halen aynı kuruluşta Genel Sekreterlik görevini sürdüren Çavuşoğlu projelerin tasarımı ve yönetiminden de sorumludur. Amsterdam'da gerçekleşen AIDS2018'in organizasyon komitesinde üyesi olarak görev alan Kağan, International AIDS Society IAS, International Organizational Development Association IODA, Organization Development Network ODN ve International Association of Applied Psychology üyesidir ve bu kuruluşlarda farklı görevlerde sorumluluklar almıştır. Ayrıca dijitalizasyon ve sağlık sektörüne yönelik spesifik dijital araç tasarımı yapan Consulix Network’ün kurucu yöneticisidir. Akademik çalışmalarına Varna Üniversitesi’nde Psikoloji Anabilim Dalı’nda devam etmekte olan Çavuşoğlu, doktora araştırmasında öz benlik ve liderlik algısı üzerinde araştırma yapmaktadır.

Doç.Dr. Gürkan Sert

Gürkan Sert, 1999’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda 2003’te Yüksek Lisans ve 2007 yılında doktora eğitimini tamamladı ve 2013 yılında Doçent ünvanını aldı. İlk kitabı olan “Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları“ 2004’te, ikinci Kitabı “Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı” 2008’de Babil Yayınlarından, üçüncü kitabı "Medical Law in Turkey" 2011’de Kluwer Press’ten, dördüncü kitabı "Vakalarla Türkiye’de Üreme Hakları Etik ve Yasal Değerlendirmeler" 2012’de, "Üreme Haklarının Yasal Temelleri" 2013’te yayınlandı. Gürkan Sert’in hekimlerin ve diş hekimlerinin hukuki sorumluluğu, hasta hakları, HIV’le yaşayan kişilerin hakları, üreme hakları, sağlık yönetiminde etik, konularında bilimsel faaliyetleri bulunmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin, İstanbul Barosunun, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın yürüttüğü hasta hakları, üreme hakları, sağlık hukuku projelerinde eğitmen ve danışman olarak da görev aldı ve 2005 yılında Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin “Yılın Hukukçusu Hizmet Plaketi"ni almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olan Gürkan Sert, Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim vermektedir. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu’nun ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun desteklediği projelerde yürütücü olarak da görev alan Gürkan Sert aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyi Etik Kurulu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Etik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Bilimsel Kurulu üyesidir. 

Dr. Öğr. Ü. Deniz Şarlak

.

.

.

.

.

Arda Karapınar

Tedavi Aktivisti, topluluk yazarı. HIV Glasgow 2022 Bilim Kurulu Üyesi, Prevention Access Campaign – PAC, U=U (New York) Global Community Board Üyesi, European AIDS Treatment Group – EATG (Brüksel) Üyesi, Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü. Uzun yıllar aktörlük ve bir süre aktif politika yapan Arda, 12 yıldır merkezinde HIV olmak üzere aktivizm ile meşgul. 2014 yılında Türkiye’nin ilk HIV pozitif öyküler kitabı “Bana Bi’şey Olmaz”ı projelendirdi ve öyküsü Tuna Kiremitçi, küçük İskender gibi yazarlarla birlikte kitaplaştırıldı. 2016 yılında #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı Kırmızı Kurdele İstanbul’un kurulması sürecine liderlik etti. 2017 yılında Onur Konuğu olarak Avrupa’nın önemli Pridelarından biri olan Antwerp (Belçika) Pride’ın açılış konuşmasını yaptı. 2019 yılında Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen “Faces of Turkey” isimli etkinlikte, Türkiye’nin alanlarında en etkin 13 aktivistinden birisi olarak Avrupa Parlamentosu çatısı altında ilk kez Türkiye’nin HIV ile mücadelesi hakkında konuşma yaptı. EACS Milan (2016), AIDS Paris (2017), AIDS Amsterdam (2018), AIDS 2022 (Montreal) gibi üst düzey konferanslara panelist olarak katıldı. 2021 yılında Synapse Ayrımcılık Karşıtı Forum’un açılış konuşmasını yaptı.

2021 yılında Kırmızı Kurdele İstanbul Ekibi ile birlikte Türkiye’nin herhangi bir sağlık alanında ilk olma özelliğini taşıyan “Sivil Toplum HIV Konferansı”nı düzenledi. 2022 yılında HIV alanının en saygın uluslararası  konferanslarından biri olarak bilinen HIV Glasgow’un Bilim Kurulunda yer aldı.

dokuz8haber.com‘da ve hivhakkindahersey.org’de toplumun tüm kesimlerine hitaben güncel hiv bilimi ve #hivbilgisi yazıları yazıyor. HIV hakkında sağlıklı bir toplumsal tartışma yapılabilmesine yüksek düzeyde katkı sunmayı murat ettiği çalışmalarına başta Türkiye olmak üzere, Amerika ve proje dönemlerine göre değişen farklı ülkelerde devam ediyor.

Öğr. Ü. Kln. Psk. Eda Yardımcı

Eda Yardımcı 2016 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu ve ardından 2017 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen) yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisansı süresince çocuk ergen test, staj, terapi ve süpervizyon eğitimlerini tamamlayarak 2019 yılında mezun oldu. Ardından Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora (Çocuk-Ergen) programına %100 burslu olarak kabul aldı ve aynı bölümde araştırma asistanı olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Özel olarak ergenler ve kilit gruplarda HIV tanı travması ve travma sonrası stres bozukluğuna yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapan Yardımcı, Kırmızı Kurdele İstanbul gönüllüsü olarak eğitimler kurum ve kuruluşlara bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler düzenlenmektedir.

Alia Amimi

Alia Amimi, MENA Küresel Fon Bölgesel Sivil Toplum Platformu'nun şu anki Koordinatörü bir sivil toplum aktivistidir. Science Po Grenoble'da Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri multidisipliner yüksek lisans eğitimi alan Amimi, yakın zamana kadar ICESCO'da ortaklıklar ve uluslararası işbirliği alanında kaynak seferberliği alanında iş ortağı olarak çalışmalar yürüttü. Afrikalı Kadın Liderler Ağı - Fas Bölümü'nün lansmanında ana danışman olarak görev alan Alia Amim'nin ilk deneyimi, Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) Fas'taki ofisinde, Afrika'daki yoksulluğun ve eşitsizliklerin azaltılmasıyla ilgili konularda çalıştığı dönemdir. Tedaviye ve yenilikçi ilaçlara erişim için hak savunuculuğu ve aktivizm faaliyetlerine devam eden Amimi, 2017-2019 yılları arasında ITPC MENA'daki deneyimi sırasında MENA bölgesindeki sivil toplumun görünümü ve zorluklarının yanı sıra HIV ve tüberküloz salgınlarına verilen toplumsal ve tıbbi yanıtlar hakkında çalışmalara da katıldı.

Zakaria Bahtout

Zakaria Bahtout, ITPC-MENA'da iletişim ve partnerliklerden sorumlu yetkili ve ergenlik döneminden beri HIV salgını ile mücadelede yer alan Faslı  bir tedaviye erişim aktivistidir. Marakeş'teki ALCS'de (AIDS ile Mücadele Derneği) gönüllü olarak başlayan aktivizm çalışmaları 2007'den beri devam etmektedir. Tutkusunu işine dönüştürmek adına aldığı görevlerden öğrendikleriyle uluslararası bir aktivist haline Zakaria, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ALCS'de kadrolu olarak çalışmaya başladı ve burada gençler, işçiler ve kamyon şoförleri odaklı HIV'i önleme faaliyetlerinin koordinatörlüğünü yaptı. ALCS'nin desteğiyle, Marakeş ve Fas'taki gençlere ulaşmak için yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı oldu. ITPC-MENA ile HIV/AIDS ile yaşayan insanları ve daha yüksek risk altındaki önemli nüfusları hedefleyen çeşitli kapasite geliştirme ve destek programları uyguladı. Şimdi birkaç çok ülkeli programı yönetiyor.

Sergey Golovin

Sergey Golovin, temel tedavi ilaçlarına erişim, fiyatlandırma politikaları ve fikri mülkiyet sorunlarını, tedaviye erişim gündemi ile ilişkilendirme konusunda uzmanlaşarak yaklaşık 10 yıldır sağlık ve tedaviye erişim alanında çalışmaktadır. ITPC'nin Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECA) bölgesinde Fikri Mülkiyet ve Erişim Lideri olan Sergey, topluluk kuruluşlarının kaynaklarını kullanarak tedaviye erişimi iyileştirmenin yollarına odaklanan çeşitli araştırma ve savunuculuk projelerini denetlemektedir. Aralarında Rusya'daki HCV ve HIV ilaçlarının kamu satınalımlarına ilişkin bir dizi raporun, EECA'daki HCV salgınındaki toplumsal etkisi hakkındaki rapor ve güvenlik ve kişisel kullanım için ithal edilen jenerik ürünlerin etkinliği gibi bölgesel anlamda önem arz eden yayınlarda eş-yazar olarak görev aldı. İki yıl süresince Global Tüberküloz Topluluğu Danışman Kurulu'nda görev alan Sergey, topluluk danışma grubu toplantıları ve ilaç tedarikinin izlenmesinin de dahil olduğu, TB ilaçlarına erişimle ilgili bir dizi projede yer aldı.

Prof. Dr. Selçuk Kaya

1973 yılında Muğla’da doğmuştur. Orta öğrenimini Bursa Erkek Lisesi’nde tamamlayıp, 1996 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1998-2003 arasında uzmanlık eğitimini yapmıştır. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 yıl kadar uzman doktor olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında tekrar aynı üniversitede akademik eğitimine devam ederek 2009 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent ve 2019 yılında profesör doktor ünvanını almıştır. İki yıldan beri aynı anabilim dalında bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte olan Kaya’nın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde makale ve bildirisi ayrıca ilgili alanda yazılmış birçok kitap bölümleri vardır. Bunun yanı sıra çok sayıda ilaç faz çalışmalarında araştırıcı olarak görev yapmıştır. Mesleki özel ilgi alanları HIV/AIDS başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve immunsupresif konaklarda görülen enfeksiyonlar olup spor, müzik ve kitap okumak da hayatının sosyal alanındaki önemli diğer uğraşılarıdır. Bir erkek çocuk babası olan Kaya halen aynı anabilim dalında akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Canberk Harmancı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde lisans eğitimi alan Canberk Harmancı, mezun olduktan sonra bir süre editörlük ve festival organizasyonlarında kültür sanat koordinatörlüğü yaptı. Öğrencilik yıllarından beri sürdürdüğü sivil toplum gönüllülüğü çalışmalarını profesyonel yaşamına taşımak isteyen Harmancı, gönüllüsü olduğu Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu’nda görev almaya başladı. 2016 yılından beri Pozitif Yaşam Derneği’nin yönetim kurulundaki görevini sürdüren Canberk Harmancı, aynı zamanda aynı dernekte proje koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.

Çiğdem Şimşek

2005 - 2006 yıllarında Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Ortak Programı (UNADIS)’de HIV ile yaşayanlar arasında iletişim ağı oluşturmak ve Türkiye’de HIV ve AIDS’in doğru bilgi ile tanınırlığı arttırmak amacıyla danışman olarak çalıştı. Süreç içerisinde pek çok uzmandan HIV’in hem tıbbi, hem psikolojik hem de hukuksal boyutları üzerine eğitimler aldı. Kurucu üyelerinden olduğu Pozitif Yaşam Derneği’nde 2005  - 2012 yılları arasında hem profesyonel, hem de gönüllü olarak yönetim kurulu üyeliği, proje koordinatörlüğü ve iletişim sorumlusu  pozisyonlarında görev yaptı. Derneği yurt içi ve yurt dışı pek çok toplantı, seminer ve kongrede temsil etti. 2016 yılında, alandaki 15 yıllık deneyim ve tecrübeyi değerlendirmek amacıyla bir grup aktivist arkadaşı ile Pozitif-iz Derneği'ni kurdular. İlk dönem yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Pozitif-iz Derneği çatısı altında kurumsal iletişim ve  eğitici eğitmenliği dışında, HIV tanısı alan kişilerin yaşamlarını normalleştirebilmeleri için destek hizmetlerine, yaşadıkları hak ihlallerine karşı savunuculuk çalışmalarına, HIV ve AIDS'in 'doğru' bir şekilde tanınırlığını arttırmak ve önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla farkındalık faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca yürüttüğü ödüllü projeleri de bulunmaktadır.

Önder Bora

.

.

.

.

.

.

.

Yağmur Şenoğuz

.

.

.

.

.

.

Dr. Çağlar Şimşek

.

.

.

.

.

.

.

Av. Tutku Altundağ

.

.

.

.

.

.

.

Av. Dr. Cihan Alp

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2007 yılında mezun oldu ve 2008 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Programının Sağlık Hukuku Modülünden mezun oldu. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Doktora Programından da "Sağlık Hukuku Açısından Palyatif Bakım" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu. Serbest avukatlığın yanında 2014 yılından beri çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda da Sağlık Hakkı Derneği'nin yürütme kurulu üyeliğini ve hukuki danışmanlığını yürütmektedir.

Güneş Ercan

.

.

.

.

.

.

.

Yusuf Ertuğral

.

.

.

.

.

.

.

Nesrin Sağ

Enfeksiyon hastalıkları hemşireliği alanında uzman olan Nesrin Sağ, 1986-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrapaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Kliniği Başhemşiresi olarak görev yaptı. Ardında aynı kurumun sırasıyla Nöroloji Kliniği ve Nöroanjio kliniklerinde başhemşirelik görevlerini yapan Sağ, profesyonel kariyerine paralel olarak 1989-2005 yılları arasında Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda Cinsel Sağlık Danışmanı olarak gönüllü faaliyetlerde bulundu. 2010 yılında emekli olan Nesrin Sağ, bu tarihten itibaren Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda Eczacıbaşı Okey Prezervatifleri Sosyal Sorumluluk Projesini yürütmekte ve ALOOkey Hattı Cinsel Sağlık Danışmanı olarak çalışmaktadır. Vakıf faaliyetleri kapsamında HIV/AIDS çalışmaları ve güvenli cinsellik çalışmalarında yer almaktadır.

Av.Ahmet Bayırlı

Antakya doğumludur. Bir süre bilgisayar programcısı olarak çalıştıktan sonra sosyal bilimlere olan ilgisi nedeniyle Hukuk Fakültesine yönelmiştir. Avukatlık mesleğinin yanı sıra dernek yöneticiliği ve koordinatörlük yapmaktadır. Dezavantajlı kesimlerin hak ihlallerine karşı yürütülen bir çok projede görev almıştır. Gmag tarafından yılın en iyi romanı seçilen Denize Hasret İstiridyeler adlı roman kitabının yazarıdır. Küresel iklim değişikliği konusunda toplumda çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla bir çok projede yer almıştır. 'Su Altından Daha Kıymetli' adlı Erasmus projesinde proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Kırmızı Kurdele İstanbul Derneğinin tarafından gerçekleştirilen Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022Istanbul kapsamında Tabiat Gençlik Derneği'nin almaya hak kazandığı Mikro Araştırma Fonu ile desteklenen projede sahadaki anket çalışmalarında koordinatörlük yapmıştır.

Yusuf Emre Şerali

.

.

.

.

.

.

.

Psk. Ece Parlak

2018 yılında başladığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2022 yılında yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Lisans eğitimi kapsamında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi gibi kurumlarda staj yapma fırsatını buldu. 2019 yılından beri Psikoloji Öğrencileri Eğitim ve Araştırma Topluluğu (PSİART) Etkinlik Koordinatörlüğü bünyesinde gönüllü olarak olarak çalışmaktadır ve şu anda kendi danışanlarımı görmektedir.

Öğr. Ü. Ümit Topçuoğlu

.

.

.

.

.

.

.

bottom of page