top of page

#HIV2021İstanbul İÇERİK  

HIV PANDEMİSİNDE GÜNCEL DURUM

40 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde farklı karakteristik özelliklerde devam eden HIV pandemisinin Türkiye ve dünyadaki son durumunu, alanında dünyaca tanınmış konuklarımızın da katılımıyla “Bir pandeminin gölgesinde 40 yıllık HIV pandemisi” oturumunda tüm detayları ile konuşacağız.

KORONAVİRÜS PANDEMİSİNİN SİVİL TOPLUM FAALİYETLERİNERİNE ETKİLERİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ilk gününden bu yana, Türkiye’de HIV alanında faaliyet göstermekte olan üç sivil toplum kuruluşu Kırmızı Kurdele İstanbul, Pozitif Yaşam Derneği ve Pozitifiz Derneği’nin temsilcileri, bir pandemide başka bir pandemi ile mücadele deneyimlerini “COVID-19’dan neler öğrendik? : Türkiye’de HIV alanında çalışan derneklerin güncel çalışmaları ve koronavirüs pandemisinde sivil toplumun HIV ile mücadele araçları” oturumunda bizlere aktaracaklar. 

MEDİKAL SİVİL TOPLUM

HIV ile yaşayan bireyler için birer kahraman olan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan derneklerin çalışmalarını ve alana sundukları bilimsel katkılara dair detayları, “Aktivizmin bir başka boyutu: Hekim Dernekleri” oturumunda, doktor derneklerinin temsilcilerinden dinleyeceğiz.

HIV VE İŞ YAŞAMI

HIV ile yaşayan bireylerin ayrımcılık ve damgalama nedeniyle yaşadığı sorunlar, onların iş yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Yakın dönem içerinde sonuçlanan ve HIV ile yaşayan bireylerin çalışma hayatlarında yaşadıkları sorunlara projeksiyon tutacak “İş Yaşamında İnsan Kaynağı Yönetim Mekanizmalarında HIV Tanısına Yönelik Bilgi Düzeyi Saha Araştırması” ve  “Hukuki Açıdan İş Yerinde HIV Enfeksiyonu: HIV ile Yaşayan Bireylerin Çalışma Hayatının Desteklenmesi ve Çalışma Hakkı İhlallerinin Önüne Geçilmesi Projesi” sonuçlarına da yer verilecek “İşte HIV ile Yaşamak” oturumunda, HIV ile yaşayan bireylerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara yer vereceğiz.

BELİRLENEMEYEN = BULAŞTIRMAYAN

Yüzyılın bilimsel gerçeklerinden biri: “Eğer HIV ile yaşayan bir bireyin viral yükü belirlenemeyen seviyedeyse, bu bireyin cinsel yolla virüs bir başkasına bulaştırma riski sıfırdır!” Yani belirlenemiyorsa, bulaştırmıyor! HIV’e yönelik ayrımcılık ve damgalama ile mücadelede günümüzün en güçlü araçlarından biri olan B=B mesajının temsilcileri ve Türkiye’den B=B’yi güçlü şekilde savunan enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile oyunun kurallarını topyekün değiştiren bu bilimsel gerçeği “HIV’in Altın Çağı: Belirlenemeyen = Bulaştırmayan” oturumunda detayları ile konuşacağız.

HIV TEDAVİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HIV enfeksiyonu tedavisinde devamlılık ve sürdürülebilirlik, tedavi başarısı açısından çok önemlidir. Ancak bireylerin sosyal sigorta hizmetlerine erişimlerinde yaşayabilecekleri olası sorunlar ve tedaviye erişim engelleri beraberinde de farklı bir HIV travmasına neden olmaktadır. Türkiye’de tedaviye erişimi detaylı olarak konuşacağımız “Bir HIV Travması: Ya tedavimi devam ettiremezsem?” adlı oturumda, tedaviye erişime hem teknik hem de psikolojik açıdan yaklaşacağız.

HIV TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Gelişen teknoloji ve yeni bulgular ile HIV tedavisinde büyük bir yol kat edildi. HIV tedavisinde güncel tedaviler ve kesin tedavi (şifa)’ye yönelik detayları konuşacağımız “Gelişen Tedavilerle HIV ile Yaşamda Yeni Yaklaşımlar” adlı oturumda, uzmanlardan son gelişmeleri öğreneceğiz ve Türkiye’deki tedavi çeşitliliği hakkında konuşacağız.

HIV VE ANAHTAR NÜFUS

HIV’e karşı savunmasız ve özellikle sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorunlar yaşayan gruplara yönelik çalışmalar HIV’ile mücadelenin temel öğelerinden biridir. UNAIDS’in de stratejik planları içerisinde önemli bir yere sahip olan anahtar nüfuslara yönelik ülkemizde yapılan çalışmaları dinleyeceğimiz “Türkiye’de HIV ile mücadelede anahtar nüfus” adlı oturumda, genç, kadın, sex işçileri, mülteci ve LGBTI+ gruplarına yönelik çalışmaları, bu alanlarda çalışan derneklerin temsilcilerinden dinleyeceğiz.

HIV’E YÖNELİK DAMGALAMA VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE

HIV enfeksiyonu, bir sağlık durumu olmasına rağmen, ilk ortaya çıkmasından bu yana, insanlık ve tıp tarihinde en çok ayrımcılık, ötekileştirme ve damgalamaya en çok maruz bırakılan enfeksiyondur. Bireysel ve kurumsallaşmış damgalama konusunda iki ayrı araştırmanın sonuçlarının da açıklanacağı “HIV Stigması: Ötekileştirebildiklerimizden misiniz?” oturumunda, HIV’e yönelik damgalama ve ayrımcılığı konuşacağız.

HIV VE KADIN

Türkiye’de kadın olmanın zorluğunu HIV ekseninden bakarak konuşacağımız “Kadın olarak HIV ile Yaşamak” otumunda, jinekoloji hizmetlerine erişim konusunda hemşire ve diğer sağlık personelleri arasında yapılmış güncel bir araştırma sonuçlarını detaylı inceleyeceğiz ve işin uzmanları ile kadın olarak HIV ile yaşama olgusu üzerinde tartışacağız.

HIV’I ÖNLEME

HIV ile mücadelede önemli bir yere sahip olan, HIV’i önleme araçları artık günümüzde daha fazla ve etkin! Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar ve HIV bilimindeki gelişmeler bize, HIV tedavisinde kullanılan bir etken maddenin,bir bulaş önleme yöntemi olarak da kullanılabileceğini gösterdi. Türkiye’de resmi olarak bir önleme aracı olarak henüz kabul edilmeyen PrEP (Pre-exposure Prophylaxis) hakkında dünyadaki çalışmaları ve kazanımları konuşacağımız “Korunmada Kanıtlanmış Başarı: PrEP” adlı oturumda, ülkemizdeki sorunları ve nasıl aşılabileceğine yönelik çözüm önerilerini de konuşacağız.

HIV VE YAŞLILIK

Farklı hastalıklar ve sağlık sorunları ile mücadele edildiği yaşlılık dönemi, eğer bir birey HIV ile yaşıyorsa ve yaşlanıyorsa, daha da zor geçebilir. Ülkemizde de artık yaşlanmakta olan HIV ile yaşayan bireylerin varlığı giderek artarken, HIV ile yaşayan bireylerin bilmesi gerekenleri, detayları ile konuşacağımız “HIV ile Yaşlanmak” oturumunda, özel ve uzman konuklarımızla konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. 

bottom of page