top of page

Kırmızı Kurdele İstanbul, #HIVHakkındaHerşey

kkilogotransparent kopya.png

Çalışmalarını "Bil. Önemse. Korun" sloganı ve #HIVHakkindaHersey temasıyla sürdüren Kırmızı Kurdele İstanbul bilgiye erişim hakkı ve tedaviye erişim hakkı temelinde, başta anahtar hedef kitleler olmak üzere, toplumun tüm kesimleri için kolay anlaşılır bir dilde ve uygulanabilir, kanıt temelli Türkçe #HIVbilgisi üretmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir HIV bilgisi sağlayıcısı ve bilimsel #KanıtTemelliAktivizm odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. 

Kırmızı Kurdele İstanbulun tamamı gönüllülerden oluşan etmeyen ekibi;

*kolay anlaşılır ve doğruluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış bilginin HIV yayılımına karşı en etkili araç olduğu inancıyla #HIVbilgisi üretir, 

*STK yönetimi, hukuk, sağlık, eğlence, planlama, dijital medya, politika gibi farklı disiplinlerde deneyim kazanmış kurucularının ve üyelerinin birikimleriyle, bilimsel HIV bilgisini toplumun tüm kesimlerinin erişimine sunma hedefiyle ve
#KanıtTemelliAktivizm prensibi ile çalışır,

*Bilginin en etkili tedbir yöntemi olduğu bilinciyle, bilgiye ihtiyacı olan birey ile bilgi arasındaki zorlaştırıcı tüm faktörleri ortadan kaldırarak, bilinçli, sağduyulu ve sağlıklı bir toplum ve gelecek hedefine yüksek düzeyde katkı sunmayı,

ve Dünya’nın her yerinde her seviyedeki saygın kongre, konferans, platform, çalışma grubu vb.  temsiliyetiyle, Türkiye’yi uluslararası HIV çalışmaları gündeminin önemli ve saygın bir parçası seviyesine getirmeyi amaçlar.

- Kırmızı Kurdele İstanbul Vizyonu

Uluslararası alanda da yüksek bilinirlik ve temsiliyetiyle, HIV çalışmaları alanında Türkiye’nin en güvenilir sivil toplum kuruluşu olmak.

- Kırmızı Kurdele İstanbul Mizyonu

Doğruluğu bilimsel düzeyde ispatlanmış ve kullanışlı HIV bilgisini hedef kitlelere dönük farkındalık kampanyaları aracılığıyla yaygınlaştırarak, önleme bilincine katkı sunmak.
 

Tedavi gören veya görmeyen HIV pozitif bireylerin ihtiyaç duydukları hayat kolaylaştıran temel bilgileri üretmek ve yaygınlaştırmak.
 

HIV bilgisini sosyal hayatın farklı kesimlerinin algı/ilgi alanları içine sokacak kültür, sanat, eğlence faaliyetleriyle tabu düzeyinde ele alınan HIV olgusunun normalleşmesine yüksek düzeyde katkı sağlamak.

- Kırmızı Kurdele İstanbul'u farklı kılan değerler

Yararlı fikirler ve projelerle,
Güvenilir bilgiler üretmek ve bunları
Sorumlu davranışlarla tamamlamak.

bottom of page