top of page

"Sivil Toplum HIV Konferans™" Amaçları

Sivil Toplum HIV Konferansı'nın amaçları en geniş çerçevede,
Türkiye HIV sivil toplumunun;

 

 • HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap vermeye hazır olduğunun görülmesi,

 • 95-95-95 hedefleri doğrultusunda kendi ortak stratejisini oluşturmak için geniş bir tartışma ve iş birliği zemininin oluşturulması,

 • HIV sivil toplumunun çözüm üretmeye yönelik operasyonlarını şekillendirecek stratejiler üretilmesi,

 • Özellikle dolaylı olarak HIV çalışan ve yerellerde faaliyet gösteren STK’ların sosyal konulara ve problem alanlarına odaklanan ölçümler yapmasının teşvik edilmesi ile sosyal HIV bilimi üretiminin ülke çapında yaygınlaşması, 

 • Konferansı uluslararası katılıma açarak, Türkiye HIV sivil toplumunun bir bütün olarak uluslararası görünürlüğünün bir kaç seviye yukarı taşınması,

 • Ulusal düzeyde birlik görüntüsü ile farklı sorun alanlar için örnek olunarak, HIV sivil toplumunun başarı öyküsünün başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara en iyi biçimde aktarılması,

 • Türkiye’ye içinde bulunduğu bölgede komşu ve/veya yakın çevre ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının da katılımını sağlayarak, Türkiye’nin bulunduğu bölgede örnek ve referans bir ülke olma potansiyelini ortaya çıkarmak ve gerçekleştirmek,
  olarak özetlenebilir. 

  Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından, ilk kez 2021 yılında #HIV2021İstanbul adı ve #KaybedenHIVOlacak temasıyla düzenlenen Sivil Toplum HIV Konferansı 2021 edisyonun bildirisini, konferans verilerini ve oturum kayıtlarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

bottom of page